Home co lieu trao qua cho ban ngoc co lieu trao qua cho ban ngoc

co lieu trao qua cho ban ngoc

Cô Liễu trao thưởng cho Thủ Khoa ĐH Sư Phạm HN
thu khoa khoi m va co giao
qua cua ban ngoc